Programmalijnen

Participatie

Ambitie

Een samenleving en organisatie die op elkaar is ingespeeld en de kaders kent. Participatie is gemeengoed en uit zich in diverse vormen die een meerwaarde opleveren.

“We investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat”. Deze quote uit de besturingsfilosofie van Meierijstad is van toepassing bij de ambitie voor het programma Participatie. De samenleving zijn de wijken en dorpen, verenigingen, bedrijven, instellingen en individuele burgers. Een wisselend samenspel tussen de samenleving en de lokale overheid. Sociale innovatie bevordert participatie en het is de kunst om technologie, organisatie en maatschappij slim te benutten en te verbinden door te investeren in mensen, een ‘duurzame maatschappelijke betrokkenheid’.

Activiteiten

We hebben in 2021 verder vorm aan het traject "Participeren en leren" gegeven. Dit gebeurde op de onderdelen Cultuur maken, Versterken van wat er is en het onderdeel Samen leren.
In 2021 werkten we met een ontwikkel- en uitvoeringsprogramma Participatie. In dit programma zaten onder andere opzetten van een proces voor maatschappelijke initiatieven, activiteiten die gericht zijn op het door ontwikkelen van het participatie-gedachtengoed bij medewerkers en de vertaling ervan in het dagelijkse (beleids)werk met de samenleving. Er is een start gemaakt met de leerlijn Participatie. We werkten in 2021 verder aan de mogelijkheden van digitale participatie, zodat we een mooie mix van online en offline participatiemogelijkheden hebben. In 2021 voerden we op verzoek van de gemeenteraad weer startgesprekken burgerparticipatie met de raad en belanghebbenden. Dit ging in goede samenwerking met de griffier. In 2022 wordt de pilot geëvalueerd.

Het Nieuwe Ideeën Fonds (voorheen burgerinnovatiefonds) bood ook in 2021 mogelijkheden voor inwoners van Meierijstad voor initiatieven op het gebied van sociale of technische innovatie en of (innovatieve) participatie. In 2021 werkten we verder aan meer bekendheid van het fonds.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2022 11:24:19 met de export van 05/19/2022 16:45:39