Programmalijnen

Gezondheid

Ambitie

De programmalijn gezondheid heeft als ambitie dat de inwoners van Meierijstad in een gezonde leefomgeving kunnen leven. We willen de achterstanden in gezondheid verkleinen. We willen meer gewicht toekennen aan het belang van gezondheid. Daarbij willen we vooral ook de samenwerking met andere terreinen (sociaal domein, ruimte e.d.) opzoeken. Deze samenwerking is noodzakelijk om tot echte verbeteringen te komen.

Activiteiten

In 2021 hebben we ingezet op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het verkleinen van de gezondheidsverschillen. Via diverse projecten hebben we gewerkt aan de bewustwording van gezond gedrag. Daarnaast werkten gezondheid & sociaal domein integraal samen aan thema's zoals de coalitie eenzaamheid en het programma Kansrijke start. Verder hebben we in 2021 een start gemaakt met de koppeling van het thema gezondheidsbevordering aan de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Daarnaast wordt vanuit het sociaal domein en gezondheid deelgenomen aan (de doorontwikkeling van) de intaketafel Omgevingswet.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2022 11:24:19 met de export van 05/19/2022 16:45:39