Programmalijnen

Organisatie ontwikkeling

Ambitie

Voor de organisatie is de volgende ambitie geformuleerd.
Wij verbinden visie, doelen en kernwaarden in alles wat we doen. Ons DNA, dit zijn wij, zo doen we dat in Meierijstad. Dit werken we langs de volgende lijnen uit.
Wij zijn de samenleving
In alles wat wij doen staan de burgers, bedrijven en instellingen van Meierijstad centraal. Wij kennen geen binnen of buiten en wij werken mét in plaats van vóór de samenleving. Wij handelen vanuit de visie 2025.
Wij zijn aandeelhouder
Wij zijn ervan overtuigd dat je het beste tot je recht komt wanneer je verbonden bent met de waarden van de organisatie. Dat is wanneer je zelf waarde toevoegt als professional, als eigenaar, als ondernemer en als regisseur. Wij zijn even divers als het brede scala aan bedrijven en inwoners. Wij geloven dan ook in gelijkwaardigheid in plaats van gelijkheid en werken daarom vanuit de talenten van de mensen. Wij dagen je uit.

Wij zijn de beste
…in elkaar versterken;
…in het benutten van talenten;
…in een mix van professionals, specialisten en generalisten;
…in samenwerken, leren en experimenten;
…in samen creatieve en innovatieve oplossingen ontwikkelen.

Activiteiten

De programmalijn Organisatieontwikkeling richtte zich in 2021 speciaal op de ontwikkeling naar zelforganiserende teams en de "Meierijstadse manier van werken". Zelforganisatie draagt bij aan het bereiken van een bijzonder persoonlijke dienstverlening en de bestuurlijke ambities en staat voor werkgeluk bij medewerkers. In 2021 hebben we onder andere gewerkt aan het geven van basisinformatie zelforganisatie, teamrollen zelforganisatie, pilot zelforganiserend overleggen en besluitvorming, de kaders en het speelveld van zelforganisatie en de beïnvloeding van concreet gedrag hierbij.
In het kader van een lerende organisatie ontwikkelden we een scholingsaanbod door, zowel in fysieke trainingen als in een digitaal aanbod.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2022 11:24:19 met de export van 05/19/2022 16:45:39