Programmalijnen

Duurzaamheid

Ambitie

We willen de verantwoordelijkheid nemen en samen de ambitie waarmaken om een gezonde, veilige en schone samenleving en leefomgeving te creëren in een circulaire economie. Hier en elders, nu en later.  De ambities op het gebied van duurzaamheid volgen uit de doelstellingen die zijn neergelegd in het Mijlpalendocument, maar ook uit de doelstellingen van het Rijk, de provincie, de omgevingswet en de publieke opinie. Het proces om energieneutraal te zijn in 2050 is landelijk en lokaal in een stroomversnelling gebracht en onomkeerbaar.

Activiteiten

Binnen het uitvoeringsprogramma duurzaamheid zijn onder de thema's Energiek & verantwoord, Circulair & schoon en Klimaatbestendig & biodivers diverse projecten uitgevoerd. Deze projecten staan genoemd in onderdeel 7.6. van de jaarrekening en zijn uitgebreider beschreven in de verantwoording van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid dat afzonderlijk aan de raad wordt aangeboden.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2022 11:24:19 met de export van 05/19/2022 16:45:39