Programmalijnen

Veranderopgave omgevingswet

Ambitie

De Omgevingswet treedt in werking in 2022. De Omgevingswet draagt bij het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Tegelijkertijd draagt de Omgevingswet bij aan het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om maatschappelijke functies te vervullen.

Activiteiten

In 2021 hebben we de drie sporen verder gevolgd die door de raad zijn uitgezet in het Koersdocument Omgevingswet.
Het gaat daarbij om Anders werken, Kerninstrumenten en de Digitale informatievoorziening.
We hebben de andere manier van werken voorbereid die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. Daarbij hebben we de eerste ervaringen opgedaan met de intaketafel en hebben de voorbereidingen getroffen voor het werken met de omgevingstafel, met het voeren van de omgevingsdialoog, en met de versnelling en vereenvoudiging van werk processen. Daarnaast hebben medewerkers deelgenomen aan opleidingen en trainingen.
We hebben samen met de raadswerkgroep onderwerpen verkend die in de diverse juridische producten en het omgevingsplan gaan landen.
We zijn doorlopend bezig met de digitale informatievoorziening die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is in de vorm van 3 lokale applicaties. Deze applicaties worden ingericht en aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
De uitdagingen bij het DSO zijn overigens de reden dat de invoeringsdatum van 1 juli 2022 vooruitgeschoven wordt naar 1 januari 2023.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2022 11:24:19 met de export van 05/19/2022 16:45:39