Programma's

7 Volksgezondheid en milieu

Gezondheid is een speerpunt van Meierijstad. Gezond gedrag wordt gestimuleerd ondersteund door preventieprojecten. Meierijstad is actief en loopt voorop op het gebied van duurzaamheid. We scheiden ons afval nog beter, belonen dit en zetten stappen op het gebied van de circulaire economie. We gaan beter meten, beter monitoren en scherper handhaven op de provinciale (Omgevingsdienst Brabant Noordoost) en landelijke normen. De gemeente zet jaarlijks zichtbare stappen richting energieneutraal. Op weg daar naar toe willen we energiebesparing en productie van duurzame energie versterken.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierij- stad

Ref.

Jaar 

Meierij- stad

Ref.

Omvang huishoudelijk restafval, kg per bewoner per jaar

CBS statistiek Huishoudelijk afval

2020

77

geen data bekend

2021

69

geen data bekend

Hernieuwbare energie, als % van totale energieverbruik gemeente.

Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat

2018

4,9%

geen data bekend

2019

5,9%

geen data bekend

De laatst gepubliceerde gegevens op www.waarstaatjgemeente.nl voor omvang huishoudelijk afval is 2019. Voor de referentiegemeenten was dit 156kg en voor de gemeente Meierijstad 72kg. We hebben ervoor gekozen om voor deze beleidsindicator onze eigen data te gebruiken.
De beleidsindicator Hernieuwbare energie komt uit de klimaatmonitor van de Rijksoverheid. Bij deze data is een selectie naar grootteklasse van gemeenten niet mogelijk. De cijfers in de klimaatmonitor lopen altijd twee jaar achter. Per 15 april 2022 zijn de gegevens t/m maart 2019 de meest recente.

Lasten

x €1.000
Begroot € 25.550
Gerealiseerd € 25.291
Afwijking € 259
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2022 11:24:19 met de export van 05/19/2022 16:45:39