Programma's

6 Sociaal domein

De inwoners van Meierijstad geven zelf vorm aan hun leven en aan hun omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen dit. Samen met de inwoners versterken we de leefbaarheid in wijken en dorpen. We voorkomen sociale uitsluiting en eenzaamheid. Aan inwoners die dat nodig hebben, wordt passende ondersteuning aangeboden. We zorgen voor maatwerk en voor kwaliteit. De ondersteuning is effectief en efficiënt.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierij- stad

Ref.

Jaar 

Meierij- stad

Ref.

Banen, per 1.000 inwoners (15-64 jaar).

CBS Bevolkings- statistiek / LISA - bewerking ABF Research

2019

963,7

771,5

2020

963,6

768,2

Jongeren met een delict voor de rechter (12-21 jaar)

CBS Jeugd

2019

1%

1%

2020

1%

1%

Kinderen in uitkeringsgezin (tot 18 jaar)

CBS Jeugd

2019

4%

6%

2020

4%

6%

Werkloze jongeren (16-22 jaar)

CBS Jeugd

2019

1%

2%

2020

1%

2%

Netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking t.o.v (potentiële) beroepsbevolking)

CBS Arbeids-deelname

2019

71,5%

68,6%

2020

71,8%

68,2%

Personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners) *

CBS Participatiewet

2020

375,9

436,8

2021

197,5

387,6

Lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners (15-64 jaar)

CBS Participatiewet

2019

160,3

200,2

2020

177,6

199,7

Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar).

CBS Jeugd

2020

8,7%

10,2%

2021

9,6%

10,7%

Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar).

CBS Jeugd

2019

0,9%

1,3%

2021

0,9%

1,2%

Jongeren met jeugdreclassering (12 tot 23 jaar)

CBS Jeugd

2019

0,2%

0,4%

2021

0,2%

niet bekend

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (specialistische ondersteuning)

CBS Monitor Sociaal domein WMO

2020

500

720

2021

540

723

 
*Verschil in de cijfers tussen 2020 en 2021 zijn de TOZO-mutaties welke in 2021 zijn geëindigd.

Lasten

x €1.000
Begroot € 96.711
Gerealiseerd € 91.198
Afwijking € 5.512
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2022 11:24:19 met de export van 05/19/2022 16:45:39