Programma's

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

De gemeente Meierijstad is een aantrekkelijke, duurzame en gezonde omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Een ruimtelijke balans tussen wonen, werken en leven. De gemeente geeft behalve aan de agrarische sector als belangrijke economische drager, ruimte aan andere vormen van economie in het buitengebied, passend bij de aard, schaal en gewenste kwaliteit van het landelijk gebied. De behoefte van woningzoekenden is uitgangspunt bij het formuleren van lokaal woningbouwbeleid. Meierijstad heeft de ambitie dat burgers en bedrijven meedoen en meebepalen. De omgevingswet en de woonvisie zien we als een kans om inwoners actief te betrekken bij de woon- en leefomgeving.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierij- stad

Ref.

Jaar 

Meierij- stad

Ref.

Gemiddelde WOZ waarde ( * € 1.000).

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

2020

294

geen data

2021

313

267

Nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen

BAG - bewerking ABF Research

2019

8,8

10,4

2020

11,6

7,8

Demografische druk, som aantal personen 0- 20 jaar en 65+ jaar in verhouding tot personen van 20- 65 jaar.

CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research

2020

74,1%

74,4%

2021

73,6%

74,4%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden, per jaar in euro's.

COELO

2020

676

717

2021

692

745

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden, per jaar in euro's.

COELO

2020

730

779

2021

746

812

 

Lasten

x €1.000
Begroot € 23.671
Gerealiseerd € 13.298
Afwijking € 10.373
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2022 11:24:19 met de export van 05/19/2022 16:45:39