Financiën

Grondslagen

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft. Naast de algemeen geldende gemeentelijke verslaggeving regels opgenomen in het BBV zijn de volgende aanvullende raadsbesluiten van toepassing:

  • Verordening ex artikel 212 Gemeentewet (raadsbesluit 2 januari 2017, gewijzigd 8 november 2018, gewijzigd 28 januari 2021);
  • Nota waardering en afschrijving 2017 (raadsbesluit 22 juni 2017);
  • Nota beleidsregels reserves en voorzieningen 2017 (raadsbesluit 22 juni 2017) .
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2022 11:24:19 met de export van 05/19/2022 16:45:39